Evenementen programma

Welkom bij DARQA!

Op uitnodiging van DARQA GLP-commissie zal de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) welke toezicht houdt op de naleving van de Beginselen van Goede Laboratorium Praktijk (GLP), een presentatie houden over de wijze waarop in Nederland omgegaan wordt met het nieuwe advisory document no 17 bij beoordelen van faciliteiten op OECD GLP compliance waarbij er gelegenheid is vragen te stellen. Gezien de aard van het document zal de focus zijn op data integriteit wat betreft GLP onderzoek.

De bijeenkomst zal begin November 2016 plaatsvinden. Aankondiging, programma en locatie zal nog nader bekend gemaakt worden op de website.

 

35-jaarDit was een van de intrigerende vragen die gesteld werden tijdens de DARQA jubileumconferentie “Be prepared”, die gehouden werd op 26 mei jl.

 

 

 

Bill BellowsDeze kwam aan bod in de presentatie van Bill Bellows over kwaliteit, waarin het belang van interactie en integratie tussen verschillende disciplines/afdelingen besproken werd, om zo de kwaliteit van het eindproduct te waarborgen. Daardoor is dus niet zozeer de kwaliteit van de diverse onderdelen van belang, maar ligt de focus op de kwaliteit van het eindproduct, zodat het eindproduct geschikt is voor het doel waar het voor gemaakt is. Dit werd beeldend uitgelegd door het verschil te laten zien in de productie van auto’s, waar het ene bedrijf de filosofie had van “mind the parts” en het andere bedrijf van “mind the gaps”. Het duidelijk definiëren van kwaliteitseisen levert een kleinere foutmarge en dus een beter product op tegen lagere productiekosten, omdat er minder afgekeurd product is.

Op 22 April 2016 is een nieuwe Advisory Document of the Working Group on Good Laboratory Practice uitgekomen:

Application of GLP Principles to Computerised Systems ENV/JM/MONO(2016)13

dit document vervangt Consensus Document No. 10: The Application of the Principles of GLP to Computerised Systems

Per 8 April 2016 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden: voorzitter, secretaris en penningmeester zijn statutair afgetreden.

 

Astellas logo

Do you have a Bachelors degree and would you like to become a Quality Assurance expert? Would you like to have a versatile position in a growing team? Then Astellas has an interesting job opportunity for you!

(Senior) Manager Clinical QA
Leiden, The Netherlands, Full time

Apply here

 

 

DARQA Logo Regulatory Focus GroupDe DARQA Regulatory Focus Group heeft tot doel het becommentariëren en reviewen van nieuwe regelgeving, concept-guidelines en richtlijnen in revisie.

DARQA leden die betrokken willen worden bij de evaluatie en becommentariëring van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving kunnen zich HIER aanmelden voor de Regulatory Focus Group op LinkedIN.

DARQA Nieuwsbrief

poppenDARQA stuurt ad hoc een Nieuwsbrief uit naar haar leden.
Ook niet-leden kunnen zich inschrijven op deze DARQA Nieuwsbrief

Aanmelden voor de DARQA Nieuwsbrief

 

Lid worden van DARQA?

lidwordenWordt ook lid van DARQA waar alle belangengroepen elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen op het gebied van regelgeving, goede praktijken en ontwikkelingen.

Aanmelden voor lidmaatschap

Evenementen

evenementDe DARQA en haar commissies organiseren bijeenkomsten voor leden en niet-leden

 

Evenementen programma