De door DARQA georganiseerde netwerkborrel, gehouden op 13 september jl. in Leiden, was een succes.

Een achttal DARQA-leden, waaronder 3 nieuwe leden die voor het eerst bij een DARQA-event aanschoven, ontmoetten elkaar daar in de voor DARQA kenmerkende informele en vertrouwelijke sfeer.

Onder het genot van een hapje en drankje werd met elkaar gesproken over de dagelijkse kwaliteitsmanagement praktijk in zijn algemeenheid. Dat leverde soms mooie nieuwe inzichten op en vooral ook nieuwe contacten in het werkveld.

Ook werden er persoonlijke verhalen gedeeld waardoor je mede-DARQA-leden beter leerde kennen.