DARQA heeft de volgende commissies:

  • GCP (Good Clinical Practice)
  • GLP (Good Laboratory Practice)
  • GMP (Good Manufacturing Practice)

Het doel van de commissies is het helpen realiseren van de doelstellingen van DARQA door het organiseren van de netwerkbijeenkomsten, zowel themadagen als cafés, waarin kennis en kunde van leden uitgewisseld kunnen worden. Lidmaatschap van een commissie staat open voor alle leden van DARQA.

Alle DARQA-leden kunnen zelf onderwerpen voor netwerkbijeenkomsten aandragen of bijeenkomsten actief mee organiseren, zodat de bijeenkomsten ook echt een kennisuitwisselingsplatform zijn.

Alle commissies hebben nauw contact met de desbetreffende overheidsinspecteurs.

Naast deze vaste commissies worden er regelmatig werkgroepen gevormd die zich richten op een bepaald project of onderwerp. Deze zijn van tijdelijke aard en lidmaatschap hiervan staat ook open voor alle leden van DARQA. Nieuw in te stellen werkgroepen worden aangekondigd via de website, nieuwsbrief en/of tijdens evenementen.