Cybersecurity
 

Friday, 29. October 2021, 14:00 - 15:30

Webinar

Cybersecurity

Nederland beschikt over een uitstekende uitgangspositie om de economische en maatschappelijke kansen van digitalisering te verzilveren. Tegelijkertijd nemen kwetsbaarheden en dreigingen in het digitale domein toe. De dreiging vanuit beroepscriminelen groeit en blijft zich verder ontwikkelen. Statelijke actoren (buitenlandse mogendheden) richten zich op digitale economische en politieke spionage en het treffen van voorbereidingen op digitale sabotage. Niet alleen het aantal landen dat digitale aanvalscapaciteiten ontwikkelt neemt toe, de ingezette aanvallen worden ook steeds complexer. Dit vormt een directe dreiging voor onze economische belangen en de nationale veiligheid. Dit vraagt om extra inspanningen om de cybersecurityaanpak te versterken en zo de vitale belangen van Nederland beter te beschermen.

Het programma van het evenement zal bekend worden gemaakt via de nieuwsbrief en op de website. 

Deelname
Deelname voor leden van DARQA is gratis. Aan dit evenement kunnen niet-DARQA-leden deelnemen na overschrijving van € 25,- op de bankrekening van DARQA NL 61 ABNA 0245 9984 46 o.v.v. Webinar Cybersecurity en NAAM. De overschrijving van € 25,- moet uiterlijk woensdag 27 okt 2021 ontvangen zijn door DARQA.

 

Graag willen wij je verwelkomen op deze DARQA bijeenkomst, meld je nu aan voor deelname

Number attending this event: 3
Attend this event?
 
 

DARQA leden login

Join DARQA

lidwordenBe a member of DARQA where all interest groups meet and exchange information on regulations, good practices and developments.

Register for Login

DARQA Newsletter

poppenSign up to the DARQA newsletter with the latest news and events.
Note: newsletter is published in Dutch language

Sign up for Newletter