Selecteer de taal

NVMA Jaarcongres 2015
 

Donderdag, 26. Maart 2015

nvmalogo

JAARCONGRES NVMA PATIËNTENREGISTRATIE EN INFORMATIE
VOOR KWALITEIT, GEZONDHEID EN KOSTEN

DONDERDAG 26 MAART 2015 KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN AMSTERDAM

Download flyer

HET BEKOSTIGINGSSYSTEEM OP WEG NAAR VERBETERING?
De constante blik op het feit of de ziekenhuizen juist en rechtmatig declareren met een complex doorontwikkeld systeem roept te vaak vragen op over hoge rekeningen bij verzekeraars en patiënten. Zorgaanbieders worstelen met de systematiek die dermate ingewikkeld is dat deze veelal fouten in de hand werkt waarbij nauwelijks is uit te leggen waarom dat zo is.     
De vraag is of het controleplan uit 2014 over correct declareren met als ondertekenaars NVZ, NFU en ZN waarbij de intentie is dat ziekenhuizen zelfonderzoek doen naar de rechtmatigheid van hun declaraties in 2012 en 2013 tot goede resultaten heeft geleid. In 2014 heeft geen enkele accountant de jaarrekening 2013 goedgekeurd op basis van de ziekenhuiscontroles mede onder invloed van de verschenen verboden- toegestaan lijst van de NZA. Wat is momenteel de stand van zaken m.b.t de verdere ontwikkeling en toepassing van de uitkomsten van het zelfonderzoek van ziekenhuizen. Heeft dat inderdaad geleid tot het realiseren van de beoogde resultaten en zijn die voldoende om met vertrouwen in de toekomst de zorg zorgvuldig in te kopen en aan te bieden. Wat brengt de toekomst?
Worden de resultaten van het onderzoek ook gebruikt als startpunt voor een verbeterprogramma om de inrichting van de registratie- en declaratieprocessen te verbeteren?
Een aantal experts uit de zorg behandeld onderwerpen die cruciaal zijn voor het verfijnen van het bekostigingssysteem.
Grote vraag blijft of dit systeem ooit zal voldoen aan de voorwaarden om een inzichtelijk en transparant werkend systeem te worden waarbij de patiënt weet wat de prijs prestatieverhouding is voor de behandelingen die hij/zij nodig heeft. En dat de discussie over rekeningen die niet begrijpelijk zijn tot het verleden behoort.


GEZONDHEIDSINFORMATIE EN HET PERSOONLIJK GEZONDHEIDSDOSSIER
De patiënt moet het liefst met een druk op de knop op een website, inzicht krijgen in zijn/haar medische dossier. Patiënten moeten zelf hun persoonlijk gezondheidsdossier kunnen beheren.
Om de privacy te waarborgen voor de patiënt moet er een patiëntgeheim komen, in aanvulling op het medisch beroepsgeheim voor zorgprofessionals.
Ook is het noodzakelijk om bij de inrichting van het PGD de privacy normen in te bouwen.
 
De RVZ adviseert om de informatievoorziening rondom de patiënt in te richten. Geef de patiënt, verzekerde of burger inzicht in zijn gezondheidsinformatie. Liefst met een druk op de knop (de blue button in de VS). Het PGD bevat (digitale) kopieën van elektronische medische dossiers van zorgaanbieders en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt. Daarnaast kan de patiënt allerlei zinnige dingen doen met het PGD, zoals zelfmanagement of medicatiebewaking. Daarom bevat het PGD ook geïntegreerde digitale diensten. De patiënt bepaalt zelf of hij/zij een PGD wil en wie het beheert. Onderzoek laat zien dat ruim 60% van de Nederlanders aangeeft een PGD te willen.
Deze veranderingen vergen regie van het ministerie van VWS. Belangrijke partijen moeten bindende besluiten nemen voor de noodzakelijke veranderingen in de informatievoorziening in de
zorg, ook t.a.v. te gebruiken open internationale standaarden. Ook moet informatie beschikbaar komen die niet tot de patiënt te herleiden is voor publieke doeleinden. Er gaat momenteel veel energie en geld verloren aan het zoeken, verkrijgen en vertalen van deze informatie. Hierdoor komt meer kennis, op een eenvoudiger manier beschikbaar om de kwaliteit, toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de zorg te verbeteren.
 
De patiënt krijgt met de nieuwste informatietechnologie instrumenten aangereikt waarmee hij/zij beter kan participeren in zijn behandeling. Daarmee kunnen goede keuzes gemaakt worden
voor de behandeling die het best passen bij een persoonlijke situatie of voorkeuren. Al deze aspecten komen aan de orde tijdens deze congresdag.
Terminologieën als SNOMED CT, LOINC, werkwijzen als de Diagnosethesaurus komen over het voetlicht. Deze worden gebruikt bij klinische documentatie en slaan een brug naar toepassingen als het gezondheidsdossier. Ook de kwaliteit van behandel-, zorgpadeninformatie en productinformatie worden verbeterd.


DOELGROEP
De congresdag is bedoeld voor iedereen die in zijn of haar werk te maken heeft of krijgt met gezondheidsinformatie rond de patiënt, kwaliteit van informatie en kosten voor de gezondheid.
Zorgadministrateurs, medewerkers Zorgadministratie, Beleidsadviseurs en medewerkers Zorg, ICT managers, Projectleiders en medewerkers, Managers en medewerkers Financiën, Zorgmanagers, DBC consulenten, DBC coördinatoren, DBC medewerkers- en specialisten, Heads, AO/IC medewerkers, Controllers, Interne controleurs, Medisch specialisten, Leidinggevenden en medewerkers GGZ, managers en medewerkers communicatie, Nurse Practioners, Physisian Assistants, Verpleegkundig specialisten of medewerkers, Verzorgers, Privacy en Informatiebeveiligingsfuncionarissen.

Contact :  www.nvma.nl
 
 
 

DARQA Nieuwsbrief

poppenDARQA stuurt ad hoc een Nieuwsbrief uit naar haar leden.
Ook niet-leden kunnen zich inschrijven op deze DARQA Nieuwsbrief

Aanmelden voor de DARQA Nieuwsbrief

 

Lid worden van DARQA?

lidwordenWordt ook lid van DARQA waar alle belangengroepen elkaar ontmoeten en informatie uitwisselen op het gebied van regelgeving, goede praktijken en ontwikkelingen.

Aanmelden voor lidmaatschap

Presentaties

taartstukU kunt presentaties en andere belangrijke documenten downloaden

Downloaden van presentaties